Skip to main content

شرکت مهاجرتی سپید

شرکت مهاجر اندیش مبدا سپید با نام تجاری شرکت مهاجرتی سپید در سال 1401 در کرمانشاه با هدف یاری رسانی به هموطنان و همشهریان عزیز در کلیه امور مهاجرتی تاسیس شد.

شرکت مهاجرتی سپید با بهره مندی از زیرساختهای فنی و نیروهای متخصص در راستای امور مهاجرتی به هم وطنان عزیز یاری رسانی می کند.

روش های مهاجرتی :

شرکت مهاجرتی سپید در تمامی کشورهایی که مهاجر پذیر بوده و قوانین آن کشور اجازه کار و یا تحصیل و یا زندگی و سرمایه گذاری را داده باشد فعالیت می کند.

شما دوست عزیزی که قصد مهاجرت دارید می توانید در ساعات کاری به شرکت مراجعه نموده و از مشاوره رایگان شرکت مهاجرتی سپید بهره مند شوید