Skip to main content

شرکت مهاجر اندیش مبدا سپید با نام تجاری (شرکت سپید) فعالیت خود را از سال 2021 با اخذ مجوز های رسمی آغاز و در سال 2022 با شماره بین المللی 14010769448 ثبت گردید.
محدوده فعالیت شرکت در ضمینه کاریابی، تحصیلی و سرمایه گذاری در سطح بین الملل می باشد.
شماره ثبتی شرکت با شماره 24593 در کشور ایران در سال 1400 شمسی ثبت گردید.
شرکت سپید آماده فعالیت قانونی در تمامی کشور های بین المللی تحت عنوان طرف حقوقی در تمامی دعاوی و پرونده های شهروندی می باشد.